Polska

Grupa TP gra w XX finale WOŚP

Jak co roku Grupa TP wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Klienci TP i Orange mogą wysłać SMS charytatywny na 75565 lub dzwonić na infolinię 704 407 401. Ponadto można wylicytować 2 bilety na mecz finałowy Euro 2012 w Kijowie. Nie zabraknie również licytacji 99 złotych kart telefonicznych oraz gadżetów z Sercem i Rozumem.…

Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN

Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN
Zgodnie z Ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej z dnia 18 grudnia 1998 r. archiwum zajmuje się ewidencjonowaniem, gromadzeniem i udostępnianiem akt wytworzonych przez organy bezpieczeństwa państwa od 22 VII 1944 r. do 31 XII 1989 r., a także przez organy bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w okresie II wojny światowej.…

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) – ministerstwo utworzone 31 października 2005 w wyniku przekształcenia i połączenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.
Ministerstwo obejmuje następujące działy administracji rządowej: 1) naukę; 2) oświatę i wychowanie; 3) szkolnictwo wyższe.…

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Obrony Narodowej, obok Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowi jeden z resortów siłowych.
Zadania Ministerstwa Obrony Narodowej
* kierowanie w czasie pokoju siłami zbrojnymi, przygotowywanie założeń obronnych państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury sił zbrojnych
* realizowanie założeń, decyzji, postanowień i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony narodowej
* sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, podmioty gospodarcze itp.…

Barbórka – tradycyjne święto górnicze

Barbórka
Barbórka – tradycyjne święto górnicze obchodzone 4 grudnia, w dniu św. Barbary, patronki górników.
Tradycyjne uroczystości święta Barbórki rozpoczynają się porannym przemarszem orkiestry górniczej przez osiedla zamieszkane przez górników, ale także pod oknami domów dyrektorów kopalń (oczywiście niebezinteresownie).
Znanym zwyczajem jest „skok przez skórę” – przyjęcie nowych adeptów do braci górniczej.…

Top